Pod predsjedanjem Predsjedatelja općinskog vijeća Muje Puzića, održana je VIII redovita sjednica Općinskog vijeća Općine Odžak. Na sjednici je nazočio Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima, Predstavnici lokalnih medija.

Od ukupno 25 vijećnika Općinskog vijeća, sjednici je bilo nazočnih 22 vijećnika, te je konstatirano da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Na početku sjednice na prijedlog vijećnika Martina Andačića HDZ 1990 da se proširi dnevni red, odbijeno je radi nedovoljnog broja glasova od strane vijećnika Općinskog vijeća, nakon toga  usvojen je predloženi dnevni red većinom glasova.

Na postavljena vijećnička pitanja,od strane vijećnika  Općinski načelnik je davao usmene odgovore, a ostalo će biti odgovoreno pisanim putem.

Usvojena je Odluka  o davanju suglasnosti o odobravanju Programa utroška sredstava ostvarenih temeljem zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2015./2016. godini.

Na sjednici je jednoglasno usvojeno Rješenje o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcije raskrižja u kružni tok na magistralnoj cesti M14.1 u k.o. Odžak, gde su  precizno definirani dijelovi parcela koji će biti predmet eksproprijacije.