Pod predsjedanjem Predsjedatelja općinskog vijeća Muje Puzića, održana je VI redovita sjednica Općinskog vijeća Općine Odžak. Na sjednici je nazočio Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima,Predsjednici privremenih Nadzornih odbora i Upravnih vijeća,te Predstavnici lokalnih medija.

Od ukupno 25 vijećnika Općinskog vijeća, sjednici je bilo nazočnih 21 vijećnik, te je konstatirano da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Na početku sjednice usvojen je predloženi dnevni red većinom glasova, u kome je uvršteno i sedam točaka na prijdlog Općinskog Načelnika.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za rušenje objekata.

Također je usvojena i Odluka i pristojbama i naknadama za građevine uništene tijekom ratnih događanja.

Većinom glasova od strane Općinskog vijeća usvojene su Odluke o promjeni upisa prava posjeda  dosadašnjeg posjednika UPI RO MERA OOUR “ Fazanerija”, DS “MERA” D.D. ODŽAK, DS: OOUR-A NOVOGRADNJA sa dijelom 1/1, DS: GRO novogradnja s DIJELOM 1/5 i DS : SIZ za stanovanje s dijelom 4/5 i DS: TVORNICA NATRON, te upisa općine Odžak  kao posjednika sa1/1.

Vijeće je razmatralo i izviješće o izvršenju Proračuna općine Odžak za period od I – XII 2016. godine, kao i informacija o utrošku sredstava tekuće pričuve za period od 01.01.-31.12.2016.  i izviješće o izvršenju Proračuna općine Odžak za period od 01.01.-31.03.2017. godine.

Usvojena je i Odluka o visini naknada za uređenje građevinskog zemljišta, kao i Odluka o pogodnostima prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti, građevinske dozvole i uporabne dozvole za gospodarske objekte-objekte za poljoprivrednu proizvodnju,

Također je usvojena Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja sa stacionarom Odžak,kao i Odluka o financiranju političkih subjekata u Općinskom vijeću Odžak.

Na sjednici je usvojena i Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u općinskoj upravi općine Odžak (2017.-2019.)

Usvojena su  Rješenja o produženju mandata privremenog Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o.Odžak, Rješenje o produženju mandata privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak, Rješenje o produženju mandata privremenog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak, Rješenje o produženju mandata privremenog Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak, Rješenje o produženju mandata Privremenom Upravnom vijeću Centra za kulturu Odžak Rješenje o produženju mandata privremenog Upravnog vijeća Radio postaje Odžak.

Usvojen je Plan održavanja lokalnih nerazvrstanih cesta za 2017. Godinu.

Na sjednici su razmatrana
Izvješće o radu privremenog Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o. Odžak,
Izvješće o radu privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak,
Izviješće o radu  privremenog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak,
Izviješće o radu privremenog Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak,
Izviješće o radu privremenog Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak,
Izviješće o radu privremenog Upravnog vijeća Radio postaje Odžak.

Na postavljena vijećnička pitanja, Općinski načelnik i Općinske službe odgovore će dostaviti u pisanom obliku.