Predsjedatelj Općinskog vijeća Mujo Puzić sazvao je za petak, 26. 5., 6. redovitu sjednicu Općinskog vijeća. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Vijećnička pitanja - aktualni sat;

2. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Odžak za period od I. do XII. 2016. godine;

3. Informacija o utrošku sredstava tekuće pričuve za period od 1. 1. do 31. 12. 2016. godine;

4. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Odžak za period od 1. 1. do 31. 3. 2017. godine,

5. Prijedlog Odluke o visini naknada za uređenje građevinskog zemljišta;

6. Prijedlog Odluke o pogodnostima prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti, građevinske dozvole i uporabne dozvole za gospodarske objekte-objekte za poljoprivrednu proizvodnju;

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja sa stacionarom Odžak;

8. Prijedlog Odluke o financiranju političkih subjekata u Općinskom vijeću Odžak;

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u općinskoj upravi općine Odžak (2017. - 2019.);

10. Prijedlog Rješenja o produženju mandata privremenog Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o. Odžak;

11. Prijedlog Rješenja o produženju mandata privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak;

12. Prijedlog Rješenja o produženju mandata privremenog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak;

13. Prijedlog Rješenja o produženju mandata privremenog Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak;

14. Prijedlog Rješenja o produženju mandata Privremenom Upravnom vijeću Centra za kulturu Odžak;

15. Prijedlog Rješenja o produženju mandata privremenog Upravnog vijeća Radio postaje Odžak;

16. Prijedlog Plana održavanja lokalnih nerazvrstanih cesta za 2017. godinu;

17. Izvješće o radu privremenog Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o. Odžak;

18. Izvješće o radu privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom Odžak;

19. Izvješće o radu privremenog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak;

20. Izvješće o radu privremenog Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak;

21. Izvješće o radu privremenog Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak;

22. Izvješće o radu privremenog Upravnog vijeća Radio postaje Odžak.

Sjednica će se održati u sali Gradske vijećnice u Odžaku, s početkom u 10:00 sati.

Poziv za sjednicu možete preuzeti OVDJE