Pod predsjedanjem Predsjedatelja općinskog vijeća Muje Puzića, održana je I izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Odžak. Na sjednici je nazočio Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima, te Predstavnici lokalnih medija .

Od ukupno 25 vijećnika Općinskog vijeća, sjednici je bilo nazočnih 21 vijećnika, te je konstatirano da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Na početku sjednice usvojen je predloženi dnevni red većinom glasova.

Na današnjoj izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća, Općinski načelnik Jakov Ivanković kao predlagač Odluke o proširenju obuhvata Poduzetničke zone “ Sjever” u Odžaku, pojasnio je osnovni razlog za donošenje Odluke. Naglasio je da će se ovom Odlukom proširiti granice postojeće poduzetničke zone “Sjever” te da će Odlukom biti obuhvaćeni već postojeći gospodarski objekti, što je od značajne važnosti za našu Općinu. Rekao je da s tim dobivamo i prednost pri javljanju na javni natječaj koji je otvoren kod Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Odluka je jednoglasno usvojena od strane Općinskih vijećnika.