Pod predsjedanjem Predsjedatelja općinskog vijeća Muje Puzića, održana je IV redovita sjednica Općinskog vijeća Općine Odžak. Na sjednici je nazočio Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima, Ravnateljica centra za socijalnu skrb  Ivka Božić,  te  Predstavnici lokalnih medija .

Od ukupno 25 vijećnika Općinskog vijeća, sjednici je bilo nazočnih 25 vijećnika, te je konstatirano da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Na početku sjednice usvojen je predloženi dnevni red većinom glasova.

Na većinu postavljenih vijećničkih pitanja, Općinski načelnik je izravno na sjednici odgovorio usmeno ,a na preostala bit će odgovoreno u pisanom obliku od strane Općinskih službi.

Na sjednici je razmatran nacrt Proračuna općine Odžak za 2017.godinu , te je  upućen je na procedure javne rasprave.
Nakon obrazlaganja Načelnice službe za prostorno uređenje i katastar nekretnina usvojena je Odluka o usvajanju izmjene regulacije plana užeg urbanog prostora općine Odžak, 1. faza blok 1 i 2.

Također je usvojena Odluka o provođenju izmjene regulacijskog plana užeg urbanog prostora općine Odžak 1.faza blok 1 i 2.

Usvoje su i Odluke o prodaji nekretnina za Berbić Ismeta, Biro Comerc i Dominović Ilija.

Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o promjeni upisa prava posjeda i prava korištenja.

Usvojena je i Odluka o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra.

Razmatrana je i usvojena i Odluka o utvrđivanju povoljnijih uvjeta za zakupce na lokaciji poduzetničke zone “ Sjever” u 2017.

Nakon toga usvojena Odluka o jednokratnoj porodiljnoj naknadi s određenim izmjenama koje su predložene od strane Vijećnika.

Usvojena je i Odluka o dodjeli stipendija za akademsku 2016/2017. godinu.

Usvojene su i Odluke o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti Direktora JP “ Komunalac” Odžak i o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti Direktora JP “ Komunalac Odžak.

Usvojena i Odluka o utvrđivanju naknade članovima privremenog Nadzornog odbora JP “ Komunalac Odžak.

Na sjednici je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Centra za socijalni rad Odžak.

Usvojeno je rješenje o odbijanju zahtjeva Zeko Promet d.o.o. Odžak za kupovinu zemljišta.

Također su usvojeno i izvješće o radu Centra za socijalni rad Odžak za 2016.godinu i izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Odžak za 2016.godinu.