J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje  članova:

 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ Javna ustanova Odžak

Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak

Upravnog vijeća Radio postaje Odžak

Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak

Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom – Odžak

Nadzornog odbora JP“Komunalac“d.o.o. Odžak

Opširnije:Javni oglas za izbor i imenovanje


Jučer je pod predsjedanjem Predsjedatelja općinskog vijeća Muje Puzića, održana je VII redovita sjednica Općinskog vijeća Općine Odžak. Na sjednici je nazočio Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković sa suradnicima,Zastupnik u Skupštini ŽP Senad Ahmetović, te Predstavnici lokalnih medija.

Od ukupno 25 vijećnika Općinskog vijeća, sjednici su nazočili svi vijećnici, te je konstatirano da se mogu donositi pravovaljane odluke.

Opširnije:Održana VII. redovita sjednica Općinskog vijeća

 

Predsjedatelj Općinskog vijeća Mujo Puzić sazvao je srijedu, 19. 7. 2017. godine, VII. redovitu sjednicu Općinskog vijeća.
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja - aktualni sat,
 2. Dokument okvirnog proračuna Općine Odžak za period 2018. - 2020. godine,
 3. Detaljan financijski plan za projekte iz revidirane strategije koji se implementiraju u 2017. godini,
 4. Program rada Općinskog vijeća Odžak za 2017. godinu,

Opširnije:Sazvana VII. redovita sjednica Općinskog vijeća

Predsjedatelj općinskog vijeća Mujo Puzić  upriličio je jučer, u povodu Ramazanskog  Bajrama, prigodni domjenak u prostorijama gradske vijećnice općine Odžak.

Domjenku su bili nazočni pored Predsjedatelj općinskog vijeća sa Vijećnicima, Općinski načelnik Jakov Ivanković sa suradnicima, predstavnici institucija, predstavnici vjerskih zajednica, zastupnici u Skupštini Županije Posavske.

Opširnije:Održan domjenak u povodu Ramazanskog Bajrama