Načelnik općine Odžak Jakov Ivanković je danas u svom uredu primio Predstavnika EU Vođu  tima na projektu Paul Donnelly, Ravnateljicu Centra za socijalni rad Ivku Božić.

Tema današnjeg  sastanka je bila upoznavanje Načelnika o aktivnostima na izradi srednjoročnog plana za razvoj socijalne zaštite u Općini Odžak.

U Okviru IPA programa Europske unije za Bosnu i Hercegovinu, Centar za socijalni rad Odžak je jedini u Federaciji i Centar za socijalni rad Mrkonjić Grad  u RS, u pilot projektu „Podrška pružaocima socijalne pomoći i poboljšanje kapaciteta za praćenje“.

Opširnije:Posjeta predstavnika Europske unije Odžaku

Danas je u uredu načelnika općine Odžak Jakova Ivankovića održan sastanak s predstavnicom firme HERING  Široki Brijeg , voditeljicom projekta na mostu Svilaj  Ivanom Karačić.

Nazočne sastanku su bile i načelnica službe za gospodarstvo i LER  Radinka Dujak i Šef odsjeka za materijalne Općinske resurse Ana Ćulap.

Sastanak je bio informativne naravi, Predstavnica HERINGA nazočne je upoznala sa dinamikom izvođenja radova na mostu Svilaj,koji bi trebali da budu završeni do kraja 2018 godine.

Opširnije:Održan sastanak s predstavnicima firme Hering

Općinski načelnik Jakov Ivanković primio je u svom uredu predstavnike udruženja građana „Klub potrošača“ Županije Posavske.

Nazočni sastanku su bili ispred udruženja predsjednik i član Savjeta potrošača BiH Redžo Omerbašić, član UO udruženja Ivo Kovačević i tajnik udruženja Šimo Grgić.

Tema razgovora bila je upoznavanje Načelnika s radom udruženja i pokrenutoj raspravi o Nacrtu novog zakona o trgovini Federacije.

Pokrenuta su i pitanja primjene Zakona o zaštiti potrošača na području Županije sa konkretnim primjerima nepoštivanja ovog zakona na području Općine Odžak.

Nakon razgovora s Načelnikom, na istu temu Predstavnici udruženja su se sastali sa Predsjedavajućim općinskog vijeća Odžak Mujom Puzićem.

Molima sve stanovnike općine Odžak da izvrše svoju obavezu čiscenja snijega i uklanjanja leda sa trotoara (nogostupa) ispred svojih stambenih i poslovnih objekata sukladno članku 32. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik Općine Odžak, broj: 2/99, 6/00, 11/01, i  12/02).

U slučaju kršenja gore navedenog članka predviđene su kaznene odredbe sukladno članku 40. i 42. za fizička i pravna lica.

Službenu obavijest možete preuzeti OVDJE