Općina Odžak i Helsinški odbor za ljudska prava  organizirali su  Javnu raspravu 24.04.( ponedjeljak) u prostorijama Općine. Cilj javne rasprave predstavljanje Akcionog plana za prevenciju korupcije kao strateškog dokumenta za Općinu Odžak.
Javnoj raspravi su nazočili  članovi Radne grupe koji su sudjelovali u izradi ovog dokumenta, Općinski načelnik Jakov Ivanković sa suradnicima, Ravnatelji Javnih ustanova Odžak, zainteresirani mještani, predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u RS Tamara Zrnović, koja je ujedno i prezentirala nazočnima Akcioni plan.

Opširnije:Održana javna rasprava Akcionog plana prevencije korupcije Općine Odžak

Općina Odžak i Helsinški odbor za ljudska prava u RS organiziraju Javnu raspravu 24. travnja 2017. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine. Javna rasprava se organizira s ciljem predstavljanja Akcionog plana za prevenciju korupcije kao strateškog dokumenta za Općinu Odžak.

Općina Odžak je jedna od ukupno 11 lokalnih zajednica u BiH, koje je u periodu 2016. – 2017. godine kreirala Akcioni plan za prevenciju korupcije na lokalnom nivou. Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja jednu od aktivnosti Antikorupcijske mreže ACCOUNT, čija svrha je pružanje podrške lokalnim zajednicama u izradi efikasnih mjera za prevenciju korupcije. Realizaciju predviđenih aktivnosti financijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Opširnije:Javna rasprava - Akcioni plan za prevenciju korupcije