Započeli su radovi na održavanju javnih površina pored  zgrade općinske uprave Odžak,a temeljem potpisanog ugovora između Općine Odžak koju zastupa načelnik općine Jakov Ivanković i poduzeća  JAZVIĆ d.o.o iz Donje Dubice, zastupan po direktoru Josipu Jazviću.

Ugovoreni radovi se sastoje od skidanja humusa i nestabilnog tla, s utovarom i odvozom na deponiju , odvoz krupnog otpada i šuta s parcele.Također će biti ugradnja šljunčanog materijala za tamponski sloj, za izradu parkinga.

Vrijednost pomenutih radova iznosi  oko 7 tisuća konvertibilnih maraka.

Rok  za izvođenje radova je 30 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.