Na inicijativu Načelnika u njegovom uredu održan je sastanak na temu izgradnje kružnog toka u Odžaku. Sastanku su pored načelnika općine Jakova Ivankovića, zajedno sa suradnicima, i predsjedatelja općinskog vijeća Muje Puzića, nazočili i predstavnici investitora - javnog poduzeća Ceste Federacije BiH, nadzornog organa-instituta za građevinarstvo I.G. Banja Luka, predstavnici izvođača radova – Balegem d.o.o. Gradačac, te predstavnici hotel Euro Odžak i Robne kuće Euro – Boss, čiji se objekti nalaze u neposrednoj blizini planiranog kružnog toka.

Zahvalivši se nazočnima na odazivu sastanku, načelnik općine je istaknuo da podržava ovaj projekt, te ga smatra dobrim za općinu Odžak i njene mještane, odnosno da ne smijemo dopustiti da ovakva vrijedna investicija propadne. Izgradnjom ovog kružnog toka, znatno će biti riješeni problemi odvijanja prometa na ovom križanju, s kojima se susrećemo dugi niz godina. Isto tako ovaj kružni tok bi doprinio i boljoj  sigurnosti prometa, kao i sigurnosti pješaka, jer se radi o visikofrekventnom magistralnom putu  kojim  prometuju i teretna vozila. Nakon toga je načelnik pozvao sve sudionike sastanka da iznosu svoje stavove i primjedbe oko izgradnje kružnog toka, te da zajednički pokušamo iznaći najbolje rješenje kako bi se moglo nastaviti s njegovom izgradnjom.

Vlasnici hotel Euro Odžak i Robne kuće Euro – Boss iznijeli su primjedbu, da se realizacijom ovog projekta, odnosno izgradnjom kružnog toka, ulazi u njihove privatne posjede. Na te primjdbe je odgovorio predstavnik investitora - javnog poduzeća Ceste Federacije BiH, te istaknuo da se hotelu Euro, prema projektno tehničkoj dokumentaciji izgradnje ovog kružnog toka, ne ulazi ni jednim dijelom u njegovo vlasništvo, odnosno da je upravo suprotno, tj. da se dio hotela kuda bi se gradio kružni tok nalazi na državnom zemljištu, ali bezobzira na to, dogovorano je da se projekt korigira, te da će se smanjti dio pješačke staze, kako ne bi moralo vršiti rušenje dijela cvijetnjaka i stepenica hotela, koji se nalaze na državnom zemljištu.

Što se tiče Robne kuće Euro – Boss,  utvrđeno je da se projektom rekonstrukcije cesta, ulazi u njihov posjed, ali je isto tako istaknuto da se sporna parcela već od prije rata koristi kao prometnica, te da ista nije smjela ući u proces privatizacije, jer se jasno iz katastarskih podloga vidi da je parcela koja je namijenjena za cestu bila odvojena za izgradnju cesta, ali da ista nažalost nije bila upisana ili su dokazi nestali u toku rata, a posjedovne knjige općine Odžak, te se taj dio i dalje vodio na prethodnom vlasniku, i da je kao takav otišao u privatizaciju. Investitor je predložio vlasniku sporne parcele mogućnost rješenja nastale situacije, putem njihove uobičajena procedura za ovakve slučajeve, odnosno da se izjavom kod notara  omogući investitoru ulazak u posjed dijela sporne parcele, kako bi radovi mogli započeti, a da se onda naknadno, kroz idućih par mjeseci, provede sva potrebena zakonska procedura o otkupu spornog dijela parcele.

Zaključak sastanka je da se ništa ne može učiniti, dok se strane ne dogovore o otkupu spornog dijela parcele, odnosno dok se ne nađe rješenje s kojimo bi bile suglasne obadvije strane.

Nakon sastanka u uredu načelnika, predstavnici investitora, projektanta i izvođača radova, uputili se na lokaciju sporne parcele, kako bi razgovarali na ovu temu i sa gospodinom Antom Gudeljem.