Članovi sekcije CIVITAS Osnovne škole Vladimira Nazora, danas su u uredu Načelnika  predstavili istraživački rad na projektu „ugradimo kamere – osigurajmo školu“.
Prezentaciji su nazočili Općinski načelnik Jakov Ivanković sa suradnicima,  nastavnici Žaklina Ivanković,  Adnan Ahmetović.
Članice CIVITAS- a prije svega su objasnile svoj rad na ovom projektu koji je započeo u listopadu 2016.godine,kazale su da u prvom mjesecu rada sekcije predložili su tri projekta, nakon anketiranja nastavnika, roditelja i učenika najviši postotak dobio je projekt  koji se odnosi na ugradnju nadzornih kamera unutar i oko školskog objekta.

Za ovaj projekt su se odlučili zbog lošeg stanja koje ovu školu zadesi nakon vikenda. Ponedjeljkom se dešava da ispred škole nailaze na dosta smeća,koje ostavljaju tinejdžeri koji se vikendom okupljaju oko škole. Osim toga,često se dešava da škola bude žrtva vandalizma tj. učenici i nastavnici zatiču razbijene prozore, uvredljive grafite,a desi se da škola iznutra bude oštećena ili čak opljačkana.
Video nadzor je zaživio u školi u siječnju ove godine,tri unutar škole i jedna s vanjske strane.
Povjerenstvo škole je na prijedlog sekcije Civitas, donijelo Pravilnik o korištenju sustava video nazora u Osnovnoj Školi Vladimira Nazora u Odžaku.