Misija OESS-a u Bosni Hercegovini , u suradnji s Općinskim vijećem Odžak, održala je u Hotelu Euro radni sastanak o funkcioniranju Općinskog vijeća Odžak i mogućnostima unapređenja postojećih praksi.

Sastanku je nazočio Općinski načelnik Jakov Ivanković sa načelnicima općinskih službi,Predsjedatelj Općinskog vijeća Mujo Puzić,Predstavnici klubova Političkih stranaka, predsjednici Povjerenstava za statut i propise i Povjerenstva za praćenje i primjenu Etičkog kodeksa, kao i predstavnici Stručne službe Općinskog vijeća, Marinka Pranjić i Danijel Šapina.


Cilj sastanka je razmatranje i analiza funkcioniranja Općinskog vijeća, također se razgovaralo i o suradnji Općinskog vijeća i izvršne vlasti, sa fokusom na postojeći regulatorni okvir,nedostatke  i preporuke za njegovo unapređenje.
Sudionici sastanka imali su priliku da dogovore konkretne aktivnosti, kao i vremenski okvir za unapređenje postojećeg regulatornog okvira u cilju podizanje sveukupne efikasnosti.