Općina Odžak i Helsinški odbor za ljudska prava  organizirali su  Javnu raspravu 24.04.( ponedjeljak) u prostorijama Općine. Cilj javne rasprave predstavljanje Akcionog plana za prevenciju korupcije kao strateškog dokumenta za Općinu Odžak.
Javnoj raspravi su nazočili  članovi Radne grupe koji su sudjelovali u izradi ovog dokumenta, Općinski načelnik Jakov Ivanković sa suradnicima, Ravnatelji Javnih ustanova Odžak, zainteresirani mještani, predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u RS Tamara Zrnović, koja je ujedno i prezentirala nazočnima Akcioni plan.

Općinski načelnik Jakov Ivanković istaknuo važnost donošenja ovog dokumeta za našu Općinu, kazao je da trebamo  biti spremni na odgovornost, da će mo ovim omoćuti da općina bude transparentnija i efikasnija prema javnosti.   
Općina Odžak je jedna od ukupno 11 lokalnih zajednica u BiH, koje je u periodu 2016. – 2017. godine kreirala Akcioni plan za prevenciju korupcije na lokalnom nivou. Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja jednu od aktivnosti Antikorupcijske mreže ACCOUNT, čija svrha je pružanje podrške lokalnim zajednicama u izradi efikasnih mjera za prevenciju korupcije. Realizaciju predviđenih aktivnosti financijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).