Služba za komunikacije

  • Nermin Oručević Načelnik Službe
    Odžak, Županija Posavska, Bosna i Hercegovina
    Mobitel: +38763776723
  • Ankica Domislić Matični ured
    Odžak, Županija Posavska, Bosna i Hercegovina
    Telefon: +38731 761 480