Služba za komunikacije

  • Načelnik Službe Nermin Oručević
    Odžak, Županija Posavska, Bosna i Hercegovina
    Telefon: 031 711 100
  • Matični ured Ankica Domislić
    Odžak, Županija Posavska, Bosna i Hercegovina
    Telefon: 031 761 480