Služba za gospodarstvo i LER

  • Radinka Dujak Načelnica Službe
    Odžak, Županija Posavska, Bosna i Hercegovina
    Mobitel: +38763 776 724
  • Nađa Ahmetović Komunalni inspektor
    Telefon: +38731761693