U  zgradi Općine Odžak- sala Mala vijećnice,  održana je javna rasprava o izrađenim idejnim rješenjima Sustava za navodnjavanje i odvodnju u podprojektnom području „Mera“ u Općini Odžak.

Idejna rješenja Sustava za navodnjavanje i odvodnju u ovom podprojektnom području su izrađena u okviru „ Projekta razvoja navodnjavanja u Bosni i Hercegovini „ kojeg implementira ured Jedinice za implementaciju projekta  (PIU) u šumarstvu i poljoprivredi pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a financira Svjetska banka.

Cilj Javne rasprave  je bio između ostalog izvršiti izbor najpovoljnijeg od predloženih idejnih rješenja sustava za navodnjavanje i odvodnju.

Sastanku su bili prisutni Prdstavnik federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Alojz Dunđer, ministar  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Županije Posavske Mato Brkić sa suradnicima, dopredsjednik Općinskog  vijeća  Dragan Guberac, predstavnici  stručne konsultanske kuće koja je radila na ovom projektu, predstavnici Općine i poljoprivrednici s prostora naše Općine.

Na početku sastanka prisutnima se obratila načelnica službe za gospodarstvo i LER Radinka Dujak pozdravivši sve prisutne u ime Općinskog načelnika i u svoje osobno ime, kazavši „ jako nam je drago što se ovaj projekat ponovno aktivirao, a  koji je započeo nekad davno, pa išao kroz neke svoje faze , te je bila faza mirovanja, i evo došli smo danas do prilike da razgovoramo o nastavku ovog projekta“ kazala je načelnica Dujak

Alojz Dunđer voditelj projekta ispred Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ured za implementaciju projkta (PIU)otvorio je ovaj sastanak sve prisutne pozdravio i rekao  par riječi  o ovom projeketu, nakon toga su predstavnici konsultantske kuće  prezentirali ovaj projekat.

Zaključak javne rasprave je da se u narednom periodu održi još jedna javna rasprava o ovom projektu,  s obzirom na  razne  primjedbe i sugestije prisutnih, predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Alojz Dunđer predložio je da  stručni tim predstavnika ove  konsultantske kuće napravi jednu detaljnu analizu prednosti i nedostataka ovih predloženih idejnih rješenja, te da se nakon toga zauzme konačni stav o ovom projektu.