Jučer je u Maloj vijećnici održana DRUGA sjednica uspostavljenog Lokalnog razvojnog partnerstva (LRP) općine Odžak. Sjednici je nazočila većina članova Općinskog razvojnog tima (ORT) i članovi Partnerske grupe (PG). Pored nazočnih članova partnerstva iz nevladinog, javnog i gospodarskog sektora, sastanku je nazočila i Mirna Dabić Davidović, ispred organizacije UNDP BiH.

Dnevni red je sadržavao:

1.Informacija o implementaciji projekata iz „Revidirane Strategije razvoja općine Odžak“ u 2016. godini.

2.Detaljan financijski plan implementacije projekata iz „Revidirane Strategije razvoja općine Odžak, 2016-2020. godina“ čija je implementacija planirana u 2017.godini.

3.Indikativni trogodišnji plan implementacije projekata iz „Revidirane Strategije razvoja općine Odžak 2016-2020. godina“ za period (2017-2019. godina)

4.Razno

Prije početka rasprave nazočne je pozdravio Općinski načelnik Jakov Ivanković, ujedno je informirao sve nazočne da je ovo nastavak aktivnosti iz potpisanog dokumenta o jačanju Lokalnog razvojnog partnerstva (LRP), te da je cilj Općine unaprijediti svoju suradnju s lokalnim privatnim, javnim i nevladinim sektorom. Također, napomenuo je da suradnjom s UNDP, formaliziranjem Partnerstva i nastavku jačanja (LRP) Općina Odžak u mogućnosti da implementira više projekata i mjera iz Strategije koji su vrlo bitni za budućnost naše Općine. Mirna Dabić Davidović ispred UNDP BiH, ukratko su obavijestili nazočne o projektu Lokalni integrirani razvoj (LIR) i dosadašnjim aktivnostima, trenutnim koje sada provodimo na jačanju (LRP) kao i narednim od kojih je najvažnija pomoć privrednicima, poljoprivrednicima, zapošljavanje putem Javnih radova i mogućnost prijave na novi Javni poziv za implementaciju jednog projekta iz Strategije u mjesecu rujnu, projekt traje tri godine.

Poslije pozdravnih i uvodnih riječi Koordinatora (ORT) gospođe Radinke Dujak, ispred Službe za gospodarstvo i LER , prikazana je kratka prezentacija kao uvod u raspravu po prvoj točci dnevnog reda, Informacija o implementaciji projekata iz „Revidirane Strategije razvoja općine Odžak“ u 2016. godini. Od svih nositelja implementacije projekata iz Strategije razvoja općine Odžak, Služba za gospodarstvo i LER je dobila pisane informacije o implementaciji u 2016 kao i planovima implementacije za 2017. i naredne godine. Implementacija je vršena u 32 od 47 planiranih projekata, financijski plan za 2016. godinu je bio 4.988.525,00 KM a implementirano je 4.215.633,00 KM ili 84% od plana.

O drugoj i trećoj točci dnevnog reda vođena je zajednička rasprava. Ispred Službe za gospodarstvo i LER, prikazana je prezentacija Plana za 2017. godinu i uvodno izlaganje za Indikativni Plan 2017-2017. godinu.Planirana ulaganja u 2017. godini, u tri sektora (Ekonomski razvoj, Društveni razvoj i Životna sredina), kroz 47 projekata iznose 5.694.175,00 KM.

Na kraju je zaključeno kako uz pomoć svih aktera,  kroz formalizirano Partnerstvo (LRP) u lokalnoj zajednici, imamo za cilj poboljšanje poduzetničke klime, implementacije projekata i unaprjeđenje suradnje  općine Odžak sa gospodarskim, javnim i nevladinim sektorom, što bi stvorilo  bolje uvjete života za sve u općini Odžak.

UNDP je inicijator svih ovih aktivnosti, cijeli proces vodi općina Odžak na čelu sa općinskim Načelnikom koji je i Predsjedatelj (LRP)