U prostorijama Hotela „ Euro“ u Odžaku, 03.02.2017.godine (petak) održana je prva konstituirajuća sjednica uspostavljanja Lokalnog razvojnog partnerstva (LRP) općine Odžak.

Pored prisutnih članova partnerstva iz nevladinog, javnog i gospodarskog  sektora, sastanku su bili nazočni i Mirna Dabić Davidović i Jasmin Adilović, ispred organizacije UNDP i Meliha Gekić Lerić ispred organizacije Enova d.o.o.

Prije početka rasprave nazočne je kratko pozdravio općinski Načelnik Jakov Ivanković, koji je informirao prisutne da je OV Odžak usvojilo dokument „Revidirana strategija integriranog lokalnog razvoja općine Odžak 2016-2020 godina“, te da  je cilj Općine unaprijediti svoju suradnju sa lokalnim privatnim, javnim i nevladinim sektorom. Također, napomenuo je da suradnjom sa UNDP i formaliziranjem Partnerstva, Općina  u mogućnosti da  implementira više projekata i mjera iz Strategije koji su vrlo bitni za budućnost naše Općine. Mirna Dabić Davidović i Jasmin Adilović ispred UNDP ukratko su obavijestili prisutne o projektu Lokalni integrirani razvoj (LIR) i dosadašnjim aktivnostima, trenutnim koje se sada provode na uspostavi i formaliziranju (LRP) kao i narednim od kojih je najvažnija pomoć privrednicima i poljoprivrednicima kao zapošljavanje putem Javnih radova, jer projekt traje tri godine.

Poslije pozdravnih riječi prikazana je prezentacija na temu: „Jačanje lokalnih razvojnih partnerstava u općinama i gradovima“ kao i izazovi i koncept lokalnih razvojnih partnerstava (LRP) kao i izlaganje o dokumentima „Izjava o partnerstvu“ i „Poslovnik o radu“ koje je izložila konsultantica iz UNDP-ija Meliha Gekić Lerić.

U svom uvodnom izlaganju je podsjetila sve prisutne na najvažnije dijelove ovih dokumenata koji su uz manje tehničke ispravke i prihvaćeni. Usvojeni dokumenti će biti poslani Predsjedatelju partnerstava na ovjeru i potpis. Ujedno je podsjetila da je općina Odžak već učinila veliki korak, jer je napravila i usvojila dokument „Revidirana strategija“ u čijoj izradi su bili uključeni svi najvažniji akteri. Pokretanje svih aktera  kroz formalizirano Partnerstvo (LRP) u lokalnoj zajednici, ima za cilj poboljšanje poduzetničke klime, implementacije projekata i unaprjeđenje suradnje  općine Odžak sa gospodarskim, javnim i nevladinim sektorom, što bi stvorilo  bolje uvjete života za sve u općini Odžak.

U nastavku sastanka održana je OBUKA/TRENING na temu „Jačanje lokalnih razvojnih partnerstava (LRP) sa osvrtom na općinu Odžak.