Danas je,u sali za sastanke općine Odžak s početkom u 11:00 sati održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske.Raspravi  je  nazočio načelnik Općine Jakov Ivanković sa suradnicima i zainteresirani mještani općine Odžak.Predstavnici ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja na čelu s ministrom Darkom Kasapom su upoznali nazočne s Nacrtom Zakona.

Predloženi Nacrt Zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske  između ostalog utvrđuje:Komunalne djelatnosti,obavljanje komunalnih djelatnosti,uvjeti i dužnosti koje moraju ispunjavati isporučitelji,odnosi isporučitelja i korisnika usluga u komunalnim djelatnostima,financijska sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti,komunalna naknada,financiranje gradnje objekata I uređaja komunalne infrastrukture,obveza priključivanja na komunalnu infrastrukturu,planiranje razvoja komunalnog gospodarstva,odredbe o pojedinim komunalnim djelatnostima,komunalni red, nadzor,kaznene odredbe.

Pomoćnica ministra za gospodarstvo  i prostorno uređenje Vlade Županije Posavske Mirzeta Topolović  je naglasila da se primjedbe,prijedlozi i sugestije građana mogu dostaviti Ministarsvu u pisanom obliku najkasnije  do 27.02.2017. godine.