NBR je, kroz kvalitetnu provedbu planiranih aktivnosti, uspio postići očekivane rezultate projekta: „Partnerstvo za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“ (Projekt), to je glavni zaključak četvrtog, završnog, sastanka Upravnog odbora Projekta.

Sastanak je održan, u utorak, 10. siječnja 2017. godine u 12:00 sati u hotelu EURO u Odžaku. Nakon pozdravnih riječi predstavnika NBR-a i Jakova Ivankovića, načelnika Općine Odžak, predstavljen je završni presjek implementiranih aktivnosti Projekta. Članovi UO su imali priliku da sagledaju svu složenost ali i značaj Projekata za Regiju jer je isti bio fokusiran na rad 3 partnerstva koja su fokusirana na aktiviranje lokalnih potencijala i uvjeta za rad i razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP), a time i na održivije zapošljavanje.


Od ukupno realiziranih aktivnosti Projekta, izdvojene su akcije koje su, između ostalih, osigurale i:

(a) Kreiranje baze podataka za identificiranje prepreka za rad i razvoj biznisa (9 oblasti, 70 prepreka sa 75 preporuka);

(b) Izrada Analize i iniciranje konkretnijih mjera vezanih za smanjenje ne-poreskih/parafiskalnih obaveza (pregledi nameta, za 15 općina, sadrže preko 1.000 naknada –radi se o jedinstvenim pregledima u cijeloj BiH...);

(c) Izradu pregleda i primjenu konkretnih mjera vezanih za pojednostavljenje administrativnih procedura kako bi iste postale pristupačnije biznisima i ulagačima (provedene 3 obuke sa 6 tema);

(d) Osnivanje i funkcioniranje jedinstvenog sistema info pulta u 15 općina u SI BiH (pristup bazi zakonskih i lokalnih propisa, prilika za ulaganje u 15 općina i dr...);

(e) Realizaciju istraživanje 15 strateških planova i predstavljanje najboljih praksi integriranog lokalnog razvoja u EU, Hrvatskoj i BiH;

(f) Razvijanje partnerstva kao, ključne, osnove za korištenje zemlje uništene eksploatacijom uglja (vraćeno Banovićima 25 Ha zemljišta za formiranje Poslovne zone sa 68 poduzeća i cca 1.300 zaposlenika...);

(g) Razvijanje partnerstva za korištenje pare iz Termoelektrane Tuzla za razvoj MSP-a (Očekivani rezultat: Plastenička poslovna zona s 470-740 plastenika, do 1.000 zaposlenika...);

(h) Razrada planske i provedbene osnove za primjenu novih izvora financiranja privrednih aktivnosti, te aktivnih mjera zapošljavanja i samozapošljavanja (urađeno 3 programa za korištenje u 15 općina...);

(i) Formiranje Klastera tipičnih proizvoda SI BiH (30 članica sa 1.037 osoba) s pripadajućim osnivačkim i planskim aktima, te infrastrukturom (cca 1.000 m2 proizvodnog prostora, kreditno-garantnom shemom od 800.000 KM, opremom za kontrolu proizvoda, te adaptiranim prostorom i Centrom za promociju...), te i drugo...

Projektom je dat doprinos kompletiranju dijela funkcionalnije institucionalne razvojne infrastrukture za podršku malim i srednjim poduzećima, s fokusom na tipične proizvode, kako bi se, suštinski, unaprijedila konkurentnost, inovativnost i međusobna povezanost malih i većih proizvođača/poduzeća ali i veće prilike za zapošljavanje i ugodniji život građana.

Između ostalih, projektom su inicirani i izuzetno značajni sinergetski, dodatni, efekti u vrijednosti od preko 970.000 KM kao i značajni trenutni, srednjoročni i dugoročni socio-ekonomski utjecaji.

Projekt financira Europska unija (u okviru IPA 2011). Projekat provodi Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac, s partnerima: Udruženjem BOSPER Tuzla, Općinom Odžak, Opštinom Modriča, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije – HRAST Vinkovci (Hrvatska), kao i sa suradnicima na Projektu. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 485.957,83 EUR, od čega Europska unija financira 410.634,37 EUR ili 84,5 %.Projekt se završava 13. siječnja 2017. godine.