Općina Odžak raspisala je Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Odžak. Pomoć će se realizirati iz sredstava osiguranih od strane Vlade Županije Posavske, radi čega će se zaključivati tripartitni ugovori između predsjednika Vlade Županije Posavske, općinskog načelnika i korisnika pomoći.

 

Pravo na novčanu pomoć za obnovu poplavljenih stambenih prostora imaju stanovnici općine Odžak koji su vlasnici ili posjednici poplavljenih stambenih prostora pod uvjetom:


- da je njihov poplavljeni stambeni prostor evidentiran u Evidenciji poplavljenih stambenih prostora Općinskog povjerenstva za popis i procjenu šteta općine Odžak;
- da je vlasnik odnosno posjednik poplavljenog stambenog prostora imao prebivalište na području općine Odžak na dan 15.05.2014. godine;

Podstanar ili drugi korisnik stambenog prostora ne može biti korisnik pomoći.

Pravo na novčanu pomoć također ne mogu ostvariti vlasnici odnosno posjednici poplavljenih stambenih prostora koji su obuhvaćeni drugim donatorskim programima pomoći koje na području općine Odžak realiziraju domaći i strani donatori.

Za prijavu na ovaj Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:


- Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći za obnovu poplavljenog stambenog prostora (obrazac preuzeti u šalter-sali Općine)
- Kućna lista  (izdaje se u šalter-sali Općine nakon popunjavanja Zahtjeva za izdavanje kućne liste)
- Kopija osobne iskaznice
- Uvjerenje o prebivalištu (izdaje se u CIPS-u)
- Izjava o mjesečnim primanjima u domaćinstvu, te da li je korisnik ili aplikant kod drugih donatora (obrazac preuzeti u šalter-sali Općine)
- Potvrda o bankovnom računu u Bosni i Hercegovini (izdaje ga banka kod koje korisnik ima otvoren račun)

Zahtjev za novčanu pomoć u obnovi poplavljenih stambenih prostora po ovom pozivu sa potrebnom dokumentacijom predaje se u Službi civilne zaštite i civilnih poslova općine Odžak  do 22.08.2014. godine do 16:00 sati.