Nakon održanog sastanka u Federalnoj upravi civilne zaštite dana 28. 2. 2017. godine, te sastanka održanog u Županijskoj upravi civilne zaštite dana 7. 3. 2017. godine, Služba civilne zaštite Općine dostavila je Prijedlog liste prioriteta deminiranja za općinu Odžak.

Za očekivati je da u ovoj godini budu odrađene površine pod rednim brojem 22. i 23. iz priložene liste prioriteta.

Prijedlog liste prioriteta deminiranja za općinu Odžak